Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác có . Tính

Cho tam giác Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text.. Tính Error converting from MathML to accessible text.

  1. 7

  2. 5

  3. -7

  4. -5

Q. Quynh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Lời giải: Ta có

 Chọn D

Lời giải:

Ta có Error converting from MathML to accessible text. 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng cho . Tích vô hướng của 2 vectơ là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG