Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A và góc A BC = 3 0 ∘ . Xác định góc giữa hai véc-tơ C A và CB

Cho tam giác ABC vuông tại A và góc . Xác định góc giữa hai véc-tơ  và 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( C A , CB ) = A BC = 9 0 ∘ − A BC = 9 0 ∘ − 3 0 ∘ = 6 0 ∘ Chọn đáp án A

 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị lượng giác: sin 15 0 ∘ , cos 12 0 ∘ , tan 13 5 ∘

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG