Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC. Giả sử AB = 6, BH = 4. Khi đóđộ dài cạnh BC bằng: A. B. C. 9 D. 4

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC. Giả sử AB = 6, BH = 4. Khi đó độ dài cạnh BC bằng:

A. 3 over 2            B. square root of 20             C. 9               D. 4

  1. 3 over 2

  2. square root of 20

  3. 9

  4. 4

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. 4

Chọn C. 4

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG