Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có A B = ( 2 ​ + 3 ​ ) c m , A C = 2 ​ c m .Tính chính xác độ dài cạnh BC?

Cho tam giác ABC vuông tại A có  . Tính chính xác độ dài cạnh BC?

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B C 2 = A B 2 + A C 2 ⇒ BC = ( 2 ​ + 3 ​ ) 2 + 2 ​ 2 ​ = 7 + 2 6 ​ ​ = 6 ​ + 1 ( c m )

 

3

Câu hỏi tương tự

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và tia tiếp tuyến Ax cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn (C là tiếp điểm). AC cắt OM tại ...

66

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG