Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Gọi AD, AE lần lượt là các đường phân giác của hai tam giác HAB, HAC (D, H, E thuộc đoạn BC). Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC cách đều ba điểm A, D, E

Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Gọi AD, AE lần
lượt là các đường phân giác của hai tam giác HAB, HAC (D, H, E thuộc đoạn
BC). Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC cách đều
ba điểm A, D, E

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

9

Câu hỏi tương tự

Trên đường tròn (O) lấy hai điểm cố định A và C phân biệt. Tìm vị trí của các điểm B và D thuộc đường tròn đó để chu vi tứ giác ABCD có giá trị lớn nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG