Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có ba cạnh CA, AB, BC lần lượt tạo thành một cấp số nhân có công bội q. Tìm q?

 Cho tam giác ABC vuông tại A có ba cạnh CA, AB, BC lần lượt tạo thành một cấp số nhân có công bội q. Tìm q?

  1. fraction numerator square root of 5 minus 1 over denominator 2 end fraction

  2. fraction numerator square root of 2 plus 2 square root of 5 end root over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator 1 plus square root of 5 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator square root of 2 square root of 5 minus 2 end root over denominator 2 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. fraction numerator square root of 2 plus 2 square root of 5 end root over denominator 2 end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD đáy là tứ giác lồi ABCD có các cặp cạnh đối không song song và M là một điểm trên cạnh SB(không trùng với S hoặc B ) a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). b)Gọi...

56

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG