Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4. Khi đó bằng A. 5 B. 6 C. 7 D. 9

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4. Khi đó begin mathsize 14px style open vertical bar stack B C space with rightwards arrow on top close vertical bar end style bằng

A. 5             B. 6             C. 7             D. 9

 

 

  1. 5

  2. 6

  3. 7

  4. 9

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án A Áp dụng định lí Py ta go vào tam giác ABC có : Suy ra : BC = 5 Khi đó :

Lời giải 

Đáp án A

Áp dụng định lí Py ta go vào tam giác ABC có :

begin mathsize 14px style B C squared space equals space A C to the power of 2 space end exponent plus space A B squared space equals space 4 squared space plus space 3 to the power of 2 space end exponent equals space 25 end style

Suy ra : BC = 5

Khi đó : begin mathsize 14px style open vertical bar stack B C space with rightwards arrow on top close vertical bar space equals space B C space equals space 5 end style

3

Câu hỏi tương tự

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Vectơ không cùng phương với vectơnào ? A. B. C. D.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG