Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 30cm, AC = 40cm . Tính độ dài đường cao AH và số đ góc B (làm tròn đến độ).

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 30cm, AC = 40cm. Tính độ dài đường cao AH và số đ góc B (làm tròn đến độ).

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

fraction numerator 1 over denominator A H squared end fraction equals fraction numerator 1 over denominator A B squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator A C squared end fraction rightwards double arrow A H equals 24 c m space tan space B space equals space fraction numerator A C over denominator A B end fraction equals 40 over 30 rightwards double arrow B almost equal to 53 degree

6

Câu hỏi tương tự

a/ Cho a + b = 2.T ìm giá trị nhỏ nhất của A = a 2 + b 2 b/ Cho x +2y = 8 . T ìm giá trị lớn nhất của B=xy

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG