Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=3cm , BC=6 cm. Tính góc C.

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=3cm , BC=6 cm. Tính góc C.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

=>C=30 o

=>C=30o

4

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 100 cm 2 . Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của AB, BC, CA. Khi đó diện tích tam giác MNP bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG