Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm cạnh BC. Từ đỉnh M vẽ góc 45 0 sao cho các cạnh của góc này lần lượt cắt AB, AC tại E, F. Chứng minh rằng:

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm cạnh BC.
Từ đỉnh M vẽ góc 450 sao cho các cạnh của góc này lần lượt cắt AB, AC tại E, F.
Chứng minh rằng: S triangle M E F less than 1 fourth S subscript triangle A B C end subscript

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do EMF = 45 o nên tia ME, MF nằm giữa hai tia MP và MQ vì có cùng chiều cao nhưng đáy EN bé hơn đáy EK)

Do EMF = 45o nên tia ME, MF nằm giữa hai tia MP và MQ
vì có cùng chiều cao nhưng đáy EN bé hơn đáy EK)

3

Câu hỏi tương tự

↵ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng tjhứ hai tổ I vươt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất, vì vậy hai ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG