Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC và điểm M bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng: B C 2 M A 2 ​ + C A 2 M B 2 ​ + A B 2 M C 2 ​ ≥ ( M A + MB + MC ) 2 B C 2 + C A 2 + A B 2 ​

Cho tam giác ABC và điểm M bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC ( AB < AC) có các góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R) . Các đường cao AK, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O ;R) tại các điểm lần lượt là M, N, P ( M khác ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG