Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC đều điểm M nằm trong ABC sao cho AM 2 = BM 2 + CM 2 . Tính số đo góc BMC ?

Cho  tam giác ABC đều điểm M nằm trong ABC sao cho AM2 = BM2 + CM2 . Tính số đo góc BMC ?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức : Rút gọn biểu thức .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG