Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. P = cos 2 2 C ​ cos 2 2 A ​ cos 2 2 B ​ ​ + cos 2 2 A ​ cos 2 2 B ​ cos 2 2 C ​ ​ + cos 2 2 B ​ cos 2 2 C ​ cos 2 2 A ​ ​

Cho tam giác ABC. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho A = B = C = 3 π ​ , ta có P = 9/4. Để ý rằng Đẳng thức xảy ra khi tam giác ABC đều

Cho A = B = C = , ta có P = 9/4.

Để ý rằng 

Đẳng thức xảy ra khi tam giác ABC đều

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A BC = 4 5 0 , AH là đường cao, B H = 2 cm, C H = 3 cm. Độ dài cạnh AC là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG