Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC nhọn, trung tuyến AD. Kẻ DN song song với AB(N∈AC). Kẻ DM song song với AC(M∈AB).MN cắt AD tại O. a) Chứng minh A và D đối xứng với nhau qua điểm O. b) Tính độ dài MN khi BC = 16 cm.

Cho tam giác ABC nhọn, trung tuyến AD. Kẻ DN song song với AB (N∈AC). Kẻ DM song song với AC (M∈AB). MN cắt AD tại O.

a) Chứng minh A và D đối xứng với nhau qua điểm O.

b) Tính độ dài MN khi BC = 16 cm. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy Lời giải chi tiết: a) Ta cóDN ∥ AB,DM ∥ AC ⇒ANDM là hình bình hành ⇒OA=OD hay A và D đối xứng với nhau qua điểm O. b) D là trung điểm của BC (gt),DM ∥ AC ⇒Mlà trung điểm của AB Tương tự N là trung điểm của AC Do đó MN là đường trung bình củaΔABC

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành

Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy

Lời giải chi tiết:

a) Ta có DN ∥ AB,DM ∥ AC 

⇒ANDM là hình bình hành 

⇒OA=OD  hay A và D đối xứng với nhau qua điểm O.

b) D là trung điểm của BC (gt), DM ∥ AC

⇒M là trung điểm của AB

Tương tự N là trung điểm của AC

Do đó MN là đường trung bình của ΔABC

rightwards double arrow M N equals 1 half B C equals 1 half cross times 16 equals 8 c m

 

3

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x 2 + 10xy – 4x – 8y A. (5x – 2y)(x + 4y) B. (5x + 4)(x – 2y) C. (x + 2y)(5x – 4) D. (5x – 4)(x – 2y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG