Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC nhọn không cân, nội tiếp trong đường tròn (O) và có các đường cao AD, BE, CF. Gọi L là điểm đồng quy của cá đường đối trung của tam giác ABC. CHứng minh rằng OL đi qua trực tâm của tam giác DEF

Cho tam giác ABC nhọn không cân, nội tiếp trong đường tròn (O) và có các đường cao AD, BE, CF. Gọi L là điểm đồng quy của cá đường đối trung của tam giác ABC. CHứng minh rằng OL đi qua trực tâm của tam giác DEF

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có tâm N đường tròn ngoại tiếp DEF chính là trung điểm OH nên h = a + b + c và n = 2 a + b + c ​ . Ta cũng có:

Ta có tâm N đường tròn ngoại tiếp DEF chính là trung điểm OH nên h = a + b + c và . Ta cũng có: 

1

Câu hỏi tương tự

Tứ giác nội tiếp đường tròn . Hai đường chéo và cắt nhau tại . Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác . Tiếp tuyến của đường tròn này tại cắt lần lượt tại . Chọn câu sai:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG