Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q = S b c . cos A + a c . cos B + ab . cos C ​ bằng

Cho tam giác ABC . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

 bằng 

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng định lý cosin, ta có Mặt khác, áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 3 số dương p − a , p − b , p − c Suy ra Mà Từ (1) và (2) ta có Vậy min Q = 2 3 ​ khi a = b = c

Áp dụng định lý cosin, ta có

 b c. cos invisible function application A plus a c. cos invisible function application B plus a b. cos invisible function application C equals fraction numerator b squared plus c squared minus a squared over denominator 2 end fraction plus fraction numerator a squared plus c squared minus b squared over denominator 2 end fraction plus fraction numerator a squared plus b squared minus c squared over denominator 2 end fraction equals 1 half open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses left parenthesis 1 right parenthesis

Mặt khác, áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 3 số dương 

left parenthesis p minus a right parenthesis times left parenthesis p minus b right parenthesis times left parenthesis p minus c right parenthesis less or equal than open square brackets fraction numerator 3 p minus left parenthesis a plus b plus c right parenthesis over denominator 3 end fraction close square brackets cubed equals open parentheses fraction numerator 3 p minus 2 p over denominator 3 end fraction close parentheses cubed equals open parentheses p over 3 close parentheses cubed

Suy ra S equals square root of p left parenthesis p minus a right parenthesis left parenthesis p minus b right parenthesis left parenthesis p minus c right parenthesis end root less or equal than square root of p open parentheses p over 3 close parentheses cubed end root equals fraction numerator p squared over denominator 3 square root of 3 end fraction

Mà p equals fraction numerator a plus b plus c over denominator 2 end fraction rightwards double arrow p squared equals fraction numerator left parenthesis a plus b plus c right parenthesis squared over denominator 4 end fraction less or equal than fraction numerator 3 open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses over denominator 4 end fraction

rightwards double arrow S less or equal than fraction numerator 3 open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses over denominator 4.3 square root of 3 end fraction equals fraction numerator a squared plus b squared plus c squared over denominator 4 square root of 3 end fraction left parenthesis 2 right parenthesis

Từ (1) và (2) ta có 

Q equals fraction numerator b c. cos invisible function application A plus a c. cos invisible function application B plus a b. cos invisible function application C over denominator S end fraction equals fraction numerator 1 half open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses over denominator S end fraction greater or equal than fraction numerator 1 half open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses over denominator fraction numerator a squared plus b squared plus c squared over denominator 4 square root of 3 end fraction end fraction equals 2 square root of 3.

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn abc=1. Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG