Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tamgiác ABC. Chứng minh rằng a 2 + b 2 + c 2 ≥ ( 4 3 ​ + R 2 O G 2 ​ ) S + ( a − b ) 2 + ( b − c ) 2 + ( c − a ) 2

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, ACtới đường tròn (B, Clà các tiếp điểm). Kẻ đường kính BK . Biết BAC = 30º, số đo của cung nhỏ CK là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG