Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O).Gọi P là điểm chính giữa của cung nhỏ C.Hai đường thẳng AP và BC cắt nhau tại M.Chứng minh rằng: a) ABP = AMB b) MA.MP = BA.BM

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O).Gọi P là điểm chính giữa của cung nhỏ C.Hai đường thẳng AP và BC cắt nhau tại M.Chứng minh rằng:

a) ABP = AMB

b) MA.MP = BA.BM

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: a) b) PA = PC => CAP = ABP = AMB => CM = AC = AB

Đáp án:

a) begin mathsize 12px style AMB equals 1 half open parentheses sđBC minus sđPC close parentheses equals 1 half open parentheses sđAC minus sđPC close parentheses equals 1 half sđAP equals ABP end style

b) PA = PC => CAP = ABP = AMB

=> CM = AC = AB

begin mathsize 12px style rightwards double arrow increment MAC tilde increment MBP left parenthesis straight g minus straight g right parenthesis rightwards double arrow MA over MB equals MC over MP rightwards double arrow MA. MP equals MB. MC equals MB. AB end style

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG