Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Biết M (1;1),N ( -2; -3), P(2; -1). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC .

Cho tam giác ABC có M, N, P  lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Biết M (1;1),N ( -2; -3), P(2; -1). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC .
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho A ( − 8 ; 8 ) , B ( 6 ; 6 ) và C ( c ; 0 ) ∈ x ′ O x . Tam giác ABC vuông góc tại C khi và chỉ khi c bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG