Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Biết , giá trị x+y là

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Biết tan A over 2 tan C over 2 equals x over y open parentheses x comma y element of straight natural numbers close parentheses, giá trị x+y là

  1. 4

  2. 1

  3. 2

  4. 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 4

ĐÁP ÁN A. 4 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn ( U n ​ ) biết: U 2 ​ = 3 8 ​ ; U 3 ​ = 9 16 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG