Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có .Chu vi tam giác ABC gần bằng số nào sau đây?

Cho tam giác ABC có a equals 109 comma space B with hat on top equals 33 to the power of ring operator 24 to the power of apostrophe comma space g ó c space C with hat on top equals 66 to the power of ring operator 59 to the power of straight apostrophe. Chu vi tam giác ABC gần bằng số nào sau đây?

  1. 136

  2. 227

  3. 272

  4. 372

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Áp dụng định lý sin ta có sin A a ​ = sin B b ​ ⇒ b = sin A a ⋅ sin B ​ ≈ 61 Tương tự ta có sin A a ​ = sin C c ​ ⇒ c = sin A a ⋅ sin C ​ ≈ 102 Chu vi tam giác ABC là: 2 p = a + b + c ≈ 109 + 61 + 102 = 272

Ta có: 

B with hat on top equals 33 to the power of ring operator 24 to the power of straight apostrophe equals 33 comma 4 to the power of ring operator comma C with hat on top equals 66 to the power of ring operator 59 to the power of straight apostrophe almost equal to 66 comma 98 to the power of ring operator rightwards double arrow A with hat on top almost equal to 79 comma 62 to the power of ring operator

Áp dụng định lý sin ta có 

Tương tự ta có 

Chu vi tam giác ABC là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG