Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp là R và điểm bất kì nằm bên trong. Chứng minh rằng a 2 P A ​ + b 2 PB ​ + c 2 PC ​ ≥ R 1 ​

Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp là R và điểm bất kì nằm bên trong. Chứng minh rằng

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu của P lên các cạnh BC, CA, AB. Theo ý tưởng của bất đẳng thức Erdos - Mordell, ta chứng minh được: AP . a ≥ c.PE + b. PE Từ đó ta có Ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi ABC là tam giác đều có P là tâm

Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu của P lên các cạnh BC, CA, AB. Theo ý tưởng của bất đẳng thức Erdos - Mordell, ta chứng minh được: 

AP . a c.PE + b. PE

Từ đó ta có

Ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi ABC là tam giác đều có P là tâm

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức: A = 3 a . cos 0 ∘ + b . sin 9 0 ∘ − a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG