Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABCbiết và trọng tâm Gcủa tam giác có toạ độ là . Khi đó có tọa độ là

Cho tam giác ABC biết begin mathsize 16px style A open parentheses 2 semicolon minus 1 semicolon space 3 close parentheses end style  và trọng tâm G của tam giác có toạ độ là begin mathsize 16px style G open parentheses 2 semicolon space 1 semicolon space 0 close parentheses end style . Khi đó begin mathsize 16px style stack A B with rightwards arrow on top plus stack A C with rightwards arrow on top end style  có tọa độ là

  1.  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:  

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh ch ó p S A BC D đá y l à n ử a l ụ c gi á c đề u AB = BC = CD = a c ó , c ạ nh b ê n SA vu ô ng g ó c v ơ i m ặ t ph ẳ ng d á y v à SA = a 3 ​ . M . M v à I l à 2 đ i ể m sao cho 3 MB + MS ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG