Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập hợp A = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 } . Số tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp A là

Cho tập hợp . Số tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp A

  1. 64

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Mỗi tập hợp con gồm 2 phần tử của A tập hợp là một tổ hợp chập 2 của 6 phần tử. Do đó số tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp A là C 6 2 ​ .

Chọn C

Mỗi tập hợp con gồm 2 phần tử của A tập hợp là một tổ hợp chập 2 của 6 phần tử. Do đó số tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp A .

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 4 x x − m . 2 x + 1 + 2 m + 3 = 0 có hai nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ thỏa mãn x 1 ​ + x 2 ​ = 4 ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG