Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập hợp A = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 } . Số tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp A là

Cho tập hợp . Số tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp A

  1. 64

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Mỗi tập hợp con gồm 2 phần tử của A tập hợp là một tổ hợp chập 2 của 6 phần tử. Do đó số tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp A là C 6 2 ​ .

Chọn C

Mỗi tập hợp con gồm 2 phần tử của A tập hợp là một tổ hợp chập 2 của 6 phần tử. Do đó số tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp A .

2

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG