Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập hợp A = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 } . Số tập con gồm 2 phần tử của A là

Cho tập hợp . Số tập con gồm 2 phần tử của A là

  1. 10 

  2. 16 

  3. 20 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số tập con có 2 phần tử của tập A là: C 5 2 ​ = 10

Số tập con có 2 phần tử của tập A là:

4

Câu hỏi tương tự

Cho một cấp số cộng có u 4 ​ = 2 , u 2 ​ = 4 Hỏi u 1 ​ bằng bao nhiêu?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG