Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập A = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 } , cóbao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A ?

Cho tập  , có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Số tập con có 3 phần tử là: C 7 3 ​ .

Chọn B.

Số tập con có 3 phần tử là: 

1

Câu hỏi tương tự

Ngân hàng BIDV Việt Nam đang áp dụng hình thức lãi kép với mức lãi suất: không kỳ hạn là /năm, kỳ hạn tháng là /năm. Ông A đến ngân hàng BIDV để gửi tiết kiệm với số tiền ban đầu là triệu đồng. Nếu gử...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG