Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập A = {1;2;3;5;7;9} . Từ tập có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?

Cho tập A = {1;2;3;5;7;9}. Từ tập có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?
  1. 120

  2. 720

  3. 24

  4. 360

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 360 Giả sử số cần lập là abcd . Khi đó: Chọn a : có 6 cách chọn. Với mỗi cách chọn a có 5 cách chọn b . Với mỗi cách chọn a , b có 4 cách chọn c . Với mỗi cách chọn a , b , c có 3 cách chọn d . ​​​​​​​ lập được: 6.5.4.3 = 360 số.

ĐÁP ÁN D. 360

 Giả sử số cần lập là abcd . Khi đó:

Chọn a : có 6 cách chọn.

Với mỗi cách chọn a có 5 cách chọn b .

Với mỗi cách chọn a , b có 4 cách chọn c .

Với mỗi cách chọn a , b , c có 3 cách chọn d .

​​​​​​​lập được: 6.5.4.3= 360 số.

 

6

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG