Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 1 ​ + 3 m u f ( x ) d x = 5 Tính I = ∫ 0 1 ​ + 3 m u f ( 1 − x ) d x

Cho Tính

  1. 5

  2. 10

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt Chọn đáp án A.

Đặtt equals 1 minus x rightwards double arrow d t equals d x comma open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 0 rightwards double arrow t equals 1 end cell row cell x equals 1 rightwards double arrow t equals 0 end cell end table close
I equals negative stretchy integral subscript 1 superscript 0   f left parenthesis t right parenthesis d t equals 5
Chọn đáp án A.
 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 0 π ​ sin 3 x d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG