Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho sin β = 5 4 ​ ( 0 < β < 18 0 ∘ ) . Tính β và cos β , tan β , cot β .

 Cho . Tính .

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số : β ≈ 5 3 0 1 0 ′ hoặc họặc cos β = − 5 3 ​ ; tan β = 3 4 ​ hoặc tan β = − 3 4 ​ ; cot β = 4 3 ​ hoặc cot β = − 4 3 ​ .

Đáp số : hoặc 126 to the power of degree 50 to the power of apostrophe semicolon    cos beta equals 3 over 5 họặc ;
              

1

Câu hỏi tương tự

Cho biết cos α = − 13 5 ​ ( 9 0 ∘ < α < 18 0 ∘ ) - Tìm góc α - Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG