Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ − 2 1 ​ f ( x ) d x = 3 . Tính tích phân I = ∫ − 2 1 ​ ( 2 f ( x ) − 1 ) d x

Cho . Tính tích phân 

  1. 3

  2. -3

  3. 5

  4. -9

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I equals integral subscript negative 2 end subscript superscript 1   left parenthesis 2 f left parenthesis x right parenthesis minus 1 right parenthesis straight d x equals 2 integral subscript negative 2 end subscript superscript 1   f left parenthesis x right parenthesis straight d x minus integral subscript negative 2 end subscript superscript 1   1. straight d x space space equals 2.3 minus open x close vertical bar subscript negative 2 end subscript superscript 1 equals 6 minus left parenthesis 1 plus 2 right parenthesis equals 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) dược xác định với mỗi số thực x, gọi f ( x ) là giá trị nhỏ nhất trong các số g 1 ​ ( x ) = 2 x + 1 , g 2 ​ ( x ) = x + 2 , g 3 ​ ( x ) = − 3 x + 14. Tính ∫ 0 4 ​ + 3 m u f ( x ) d ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG