Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho Tính giá trị biểu thức

Cho  Tính giá trị biểu thức

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do nên bình phương hai vế ta được: Vậy

Do  nên bình phương hai vế ta được:

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Biết với . Khi đó tổng bằng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG