Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Tính .

Cho . Tính .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , mặt phẳng qua ba điểm , , có phương trình là . Giá trị bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG