Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tổng . Giá trị tổng S bằng:

Cho tổng S equals C subscript 2017 superscript 1 plus C subscript 2017 superscript 2 plus... plus C subscript 2017 superscript 2017. Giá trị tổng S bằng:

  1. 22018

  2. 2 subscript 2017 superscript 2

  3. 22017-1

  4. 22016

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.2 2017 -1

ĐÁP ÁN C. 22017-1 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khai triển nhị thức: ( x 2 x − 1 ​ + 2 − 3 x ​ ) n = C n 0 ​ ( x 2 x − 1 ​ ) n + C n 1 ​ ( x 2 x − 1 ​ ) n − 1 ⋅ ( 2 − 3 x ​ ) + ... + C n n − 1 ​ ( x 2 x − 1 ​ ) ⋅ ( 2 − 3 x ​ ) n − 1 + C n n ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG