Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Cho begin mathsize 18px style a greater than 0 comma space a not equal to 1 end style. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 

  1. Tập giá trị của hàm số begin mathsize 18px style y equals a to the power of x end style là begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  2. Tập giá trị của hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript a x end style là begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  3. Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript a x end style là begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  4. Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals a to the power of x end style là begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có TXĐ là: , tập giá trị là . Hàm số có TXĐ là , tập giá trị là .

Hàm số  begin mathsize 18px style y equals a to the power of x end style có TXĐ là: begin mathsize 18px style straight real numbers end style , tập giá trị là begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style .

Hàm số  begin mathsize 18px style y equals log subscript a x end style có TXĐ là begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style , tập giá trị là begin mathsize 18px style straight real numbers end style .

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình . Phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm thực

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG