Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ điện OABC có OA,OB, OCđôi một vuông góc và OA=OB=OC=a, 1 là trung điểm BC. Góc giữa AB và mặt phẳng (AOI) bằng (đơn vị độ):...

Cho tứ điện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA=OB=OC=a, 1 là trung điểm BC. Góc giữa AB và mặt phẳng (AOI) bằng (đơn vị độ):...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG