Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đườnng tròn (O). AB giao CD tại E, AD giao BC tại F. Chứng minh rằng điểm Miquel của tứ giác toàn phần ABCD.EF là hình chiếu của O trên EF.

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đườnng tròn (O). AB giao CD tại E, AD giao BC tại F. Chứng minh rằng điểm Miquel của tứ giác toàn phần ABCD.EF là hình chiếu của O trên EF. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M là điểm Miquel của tứ giác toàn phần ABCD.EF. Biến đổi góc được nên M ∈ EF Ta có: Theo định lý bốn điểm, ta có OM ⊥ EF

Gọi M là điểm Miquel của tứ giác toàn phần ABCD.EF. Biến đổi góc được 

nên M EF

Ta có:

Theo định lý bốn điểm, ta có OM EF

2

Câu hỏi tương tự

Một người đứng trên đỉnh A của một tòa nhà nhìn xuống chân C của tòa nhà đối diện với góc nghiêng xuống 300, và nhìn lên đỉnh E tòa nhà đối diện với góc nghiêng 500. Biết tòa nhà có đỉnh E cao 107 m. ...

19

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG