Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều có cạnh bằng 3 . M là một điểm thuộc miền trong của khối tứ diện tương ứng. Tính giá trị lớn nhất của tích các khoảng cách từ điểm M đến bốn mặt của tứ diện đã cho.

Cho tứ diện đều có cạnh bằng 3. M là một điểm thuộc miền trong của khối tứ diện tương ứng. Tính giá trị lớn nhất của tích các khoảng cách từ điểm M đến bốn mặt của tứ diện đã cho.

  1. 36 

  2. 9 over 64

  3. square root of 6

  4. fraction numerator square root of 6 over denominator 4 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. Gọi r 1 , r 2 , r 3 , r 4 là khoảng cánh từ điểm M đến bốn mặt của tứ diện. Thể tích của tứ diện là Mặt khác, ta có Lại có:

ĐÁP ÁN B. 9 over 64 

Gọi r1, r2, r3, r4 là khoảng cánh từ điểm M đến bốn mặt của tứ diện.

Thể tích của tứ diện là

Mặt khác, ta có

Lại có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh BC,CA và AD (tham khảo hình vẽ bên). Biết . Góc giữa hai đường thẳng AB và CD là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG