Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD. Khi quay tứ diện đó quanh trục AB có bao nhiêu hình nón khác nhau được tạo thành ?

Cho tứ diện đều ABCD. Khi quay tứ diện đó quanh trục AB có bao nhiêu hình nón khác nhau được tạo thành ?

  1. Một

  2. Hai

  3. Ba

  4. Không có hình nón nào

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi quay ta được hình như bên cạnh, hình này được tạo thành từ hai hình nón

Khi quay ta được hình như bên cạnh, hình này được tạo thành từ hai hình nón

2

Câu hỏi tương tự

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG