Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Cho biết diện tích tứ giác MNPQ bằng 1, tính thể tích tứ diện ABCD.

Cho tứ diện đều ABCD, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Cho biết diện tích tứ giác MNPQ bằng 1, tính thể tích tứ diện ABCD.

  1. V equals fraction numerator square root of 11 over denominator 24 end fraction

  2. V equals fraction numerator 2 square root of 2 over denominator 3 end fraction

  3. V equals fraction numerator square root of 2 over denominator 24 end fraction

  4. V equals fraction numerator square root of 11 over denominator 6 end fraction

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta chứng minh được MNPQ là hình vuông, suy ra cạnh tứ diện bằng 2,

Ta chứng minh được MNPQ là hình vuông, suy ra cạnh tứ diện bằng 2, V equals fraction numerator 2 square root of 2 over denominator 3 end fraction

5

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O, AB = a, BC = 2a, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt đáy là trung điểm H của OA. Biết rằng đường thẳng SB tại với mặt phẳng đáy một góc 45...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG