Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (BCD).

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (BCD).

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án A

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG