Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 4 . Tính diện tích xung quanh S xq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 4 . Tính diện tích xung quanh Sxq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Tam giác BCD đều cạnh 4 có diện tích: S BC D ​ = 4 4 2 3 ​ ​ = 4 3 ​ Áp dụng công thức tính nhanh thể tích khối tứ diện đều cạnh a là V = 12 a 3 2 ​ ​ ⇒ V A BC D ​ = 3 16 ​ 2 ​ => Độ dài đường cao khối tứ diện: h = S BC D ​ 3 V A BC D ​ ​ = 3 ​ 4 2 ​ ​ Bán kính đáy đường tròn nội tiếp tam giác BC D : r = p S ​ = 6 4 3 ​ ​ = 3 2 3 ​ ​ Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là: S x q ​ = 2 π rh = 2 π . 3 2 3 ​ ​ . 3 ​ 4 2 ​ ​ = 3 16 2 ​ π ​

Đáp án A

Tam giác BCD đều cạnh 4 có diện tích: 
Áp dụng công thức tính nhanh thể tích khối tứ diện đều cạnh a là 
=> Độ dài đường cao khối tứ diện: 

Bán kính đáy đường tròn nội tiếp tam giác 

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều A BC . A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ có cạnh đáy bằng 2, độ dài đường chéo của các mặt bên bằng 5 ​ . Số đo góc giữa hai mặt phẳng ( A 1 ​ BC ) và ( A BC ) là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG