Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 4 . Tính diện tích xung quanh S xq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 4 . Tính diện tích xung quanh Sxq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Tam giác BCD đều cạnh 4 có diện tích: S BC D ​ = 4 4 2 3 ​ ​ = 4 3 ​ Áp dụng công thức tính nhanh thể tích khối tứ diện đều cạnh a là V = 12 a 3 2 ​ ​ ⇒ V A BC D ​ = 3 16 ​ 2 ​ => Độ dài đường cao khối tứ diện: h = S BC D ​ 3 V A BC D ​ ​ = 3 ​ 4 2 ​ ​ Bán kính đáy đường tròn nội tiếp tam giác BC D : r = p S ​ = 6 4 3 ​ ​ = 3 2 3 ​ ​ Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là: S x q ​ = 2 π rh = 2 π . 3 2 3 ​ ​ . 3 ​ 4 2 ​ ​ = 3 16 2 ​ π ​

Đáp án A

Tam giác BCD đều cạnh 4 có diện tích: 
Áp dụng công thức tính nhanh thể tích khối tứ diện đều cạnh a là 
=> Độ dài đường cao khối tứ diện: 

Bán kính đáy đường tròn nội tiếp tam giác 

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có hiệu chiều dài và chiều rộng là 6m. Nếu tăng mỗi chiều lên 2m thì diện tích sẽ tăng 64 m 2 . Hỏi kích thước mỗi chiều là bao nhiêu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG