Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện SABC,E,F lần lượt thuộc đoạn AC, AB. Gọi K là giao điểm của BE và CF . Gọi D là giao điểm của (SAK) với BC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho tứ diện SABC,E,F lần lượt thuộc đoạn AC, AB. Gọi K là giao điểm của BE và CF . Gọi D là giao điểm của (SAK) với BC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. fraction numerator A K over denominator K D end fraction plus fraction numerator B K over denominator K E end fraction plus fraction numerator C K over denominator K F end fraction greater or equal than 6

  2. fraction numerator A K over denominator K D end fraction plus fraction numerator B K over denominator K E end fraction plus fraction numerator C K over denominator K F end fraction less or equal than 6

  3. fraction numerator A K over denominator K D end fraction plus fraction numerator B K over denominator K E end fraction plus fraction numerator C K over denominator K F end fraction greater than 6

  4. fraction numerator A K over denominator K D end fraction plus fraction numerator B K over denominator K E end fraction plus fraction numerator C K over denominator K F end fraction less than 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. a)Do tứ diện ABCD có 4 mặt nên thiết diện không thể là ngũ giác hay lục giác. Nó chỉ có thể là tam giác hoặc tứ giác.

ĐÁP ÁN A. fraction numerator A K over denominator K D end fraction plus fraction numerator B K over denominator K E end fraction plus fraction numerator C K over denominator K F end fraction greater or equal than 6 
 

a)Do tứ diện ABCD có 4 mặt nên thiết diện không thể là ngũ giác hay lục giác. Nó chỉ có thể là tam giác hoặc tứ giác. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCDvà M, Nlà các điểm thay trên các cạnh AB, CDsao cho MB A M ​ = N D CN ​ . Chứng minh MNluôn luôn song song với một mặt phẳng cố định.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG