Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện SABC có cạnh SAvuông góc với mặt phẳng (ABC), nhị diện cạnh SB là nhị diện vuông. Biết SB = a 2 ​ ; góc BSC=45 ; ASB = Chứng minh BC vuông góc với SB. Từ đó xác địnhtâm và bán kính mặt cầungoại tiếp tứ diện SABC

Cho tứ diện SABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), nhị diện cạnh SB là nhị diện vuông. Biết SB ; góc BSC=45 ; ASB =

Chứng minh BC vuông góc với SB. Từ đó xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biết SA ⊥ (ABC) do đo (SAB) ⊥ (ABC) Do nhị diện SBvuông nên(SBC) ⊥ (SAB) (SBC) và (SAB) cắt nhau nên giao tuyến BC của hai mặt phẳng đó vuông góc với mặt phẳng(SAB) BC ⊥ (SAB) BC ⊥ SB B và A nhìn SC dưới một góc vuông nên nằm trên mặt cầu đường kính SC. Do đó: R = 2 1 ​ SC = 2 1 ​ SB 2 ​ = 2 1 ​ a 2 ​ . 2 ​ = a

 

Biết SA (ABC) do đo (SAB)  (ABC)

Do nhị diện SB vuông nên (SBC) (SAB)

(SBC) và (SAB) cắt nhau nên giao tuyến BC của hai mặt phẳng đó vuông góc với mặt phẳng (SAB)

BC (SAB) BC  SB

B và A nhìn SC dưới một góc vuông nên nằm trên mặt cầu đường kính SC. Do đó:

5

Câu hỏi tương tự

Có 7 nhà toán học, 5 nhà vật lí và 3 nhà hoá học. Người ta cần thiết lập một đọàn công tác trong đó cần 4 nhà toán học, 3 nhà vật lí và 2 nhà hoá học. Trong các số dưới đây, số nào ghi đủ số cách thàn...

28

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG