Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện SABC có AB=c, BC=a, AC=b, AD, BE, CF là các đường phân giác trong của tam giác ABC . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBE) và (SCF) là:

Cho tứ diện SABC có AB=c, BC=a, AC=b, AD, BE, CF là các đường phân giác trong của tam giác ABC . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBE) và (SCF) là:

  1. SI trong đó I thuộc AD  sao cho stack A I space with rightwards arrow on top equals fraction numerator b plus c over denominator a end fraction stack I D with rightwards arrow on top

  2. SI trong đó I thuộc AD sao cho stack A I space with rightwards arrow on top equals fraction numerator b plus c over denominator a end fraction stack I D with rightwards arrow on top

  3. SI trong đó I thuộc AD sao cho stack A I space with rightwards arrow on top equals fraction numerator a over denominator b plus c end fraction stack I D with rightwards arrow on top 

  4. SI trong đó I thuộc AD sao cho stack A I space with rightwards arrow on top equals fraction numerator negative a over denominator b plus c end fraction stack I D with rightwards arrow on top 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. SI trong đó I thuộc AD sao cho

ĐÁP ÁN A. SI trong đó I thuộc AD  sao cho stack A I space with rightwards arrow on top equals fraction numerator b plus c over denominator a end fraction stack I D with rightwards arrow on top 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG