Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B với AB = 3, BC = 4. Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với (ABC) và SC hợp với (ABC) góc 45 . Thể tích hình cầu ngoại tiếp S.ABC là:

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B với AB = 3, BC = 4. Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với (ABC) và SC hợp với (ABC) góc 45degree. Thể tích hình cầu ngoại tiếp S.ABC là:

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

△ A BC : A C = 9 + 16 ​ = 5 ⎩ ⎨ ⎧ ​ ( S A B ) ​ ⊥ ( A BC ) ( S A C ) ⊥ ( A BC ) S A = ( S A B ) ∩ ( S A C ) ​ ​ ​ ⇒ S A ⊥ ( A BC ) ⇒ SC A = 4 5 ∘ ⇒ S A = 5 ; SC = 5 2 ​ Do đó: V = 3 4 ​ π R 3 = 3 4 ​ π ( 2 SC ​ ) 3 = 3 4 ​ π ( 2 5 2 ​ ​ ) 3 = 3 125 π 2 ​ ​

Do đó:

V = 

1

Câu hỏi tương tự

Khi cắt mặt cầu (S) bởi một mặt kính ta được hai nửa mặt cầu và hình tròn lớn nằm trong mặt kính đó gọi là mặt đáy của nửa mặt cầu .Một hình trụ được gọi là nội tiếp nửa cầu S ( O;R) nếu một đấy của t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG