Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC có trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp lần lượt là H, I, G, J. Mặt phẳng chia tứ diện thành 2 phần có thể tích bằng nhau là:

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC có trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp lần lượt là H, I, G, J. Mặt phẳng chia tứ diện thành 2 phần có thể tích bằng nhau là:
 

  1. (SBH)

  2. (SBG)

  3. (SBI)

  4. (SBJ)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho điểm A ( 2 ; 0 ; 1 ) và hai mặt phẳng ( P ) : x − y + 2 z − 1 = 0 và ( Q ) : 3 x − y + z + 1 = 0 . Viết phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A và vuông góc với cả hai mặt phẳ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG