Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC có trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp lần lượt là H, I, G, J. Mặt phẳng chia tứ diện thành 2 phần có thể tích bằng nhau là:

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC có trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp lần lượt là H, I, G, J. Mặt phẳng chia tứ diện thành 2 phần có thể tích bằng nhau là:
 

  1. (SBH)

  2. (SBG)

  3. (SBI)

  4. (SBJ)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt đáy (ABCD)và SA = a. Điểm M thuộc cạnh SA sao cho S A SM ​ = k , 0 < k < 1 . Tìm giá trị của k để mặt phẳng (BMC)chia khổi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG