Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện S.ABC có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau. Biết S A = 3 a , SB = 4 a , SC = 5 a . Tính theo a thể tích V của khối tứ diện S.ABC

Cho tứ diện S.ABC có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau. Biết , . Tính theo a thể tích V của khối tứ diện S.ABC
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Vì SA,SB,SC đôi một vuông góc nên A S ⊥ ( SBC ) và △ SBC vuông tại S Nên thể tích khối chóp S.ABC là: V = 6 1 ​ . S A . SB . SC = 6 1 ​ .3 a .4 a .5 a = 10 a 3

Chọn B

SA,SB,SC đôi một vuông góc nên  và  vuông tại S

Nên thể tích khối chóp S.ABC là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba vectơ a , b , c khác 0 thỏa mãn ma + nb + p c ​ = 0 , ∀ m , n , p ∈ R Câu nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG