Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứdiện OABC có đáy OBC là tam giác vuông tại O, OB = a, OC=a và đường cao OA =a Thể tích khối chóp OABC Ià:

Cho tứ diện OABC có đáy OBC là tam giác vuông tại O, OB = a, OC =asquare root of 3 và đường cao OA =asquare root of 3Thể tích khối chóp OABC Ià:
 

  1. a cubed over 2

  2. a cubed over 3

  3. fraction numerator 2 a cubed over denominator 3 end fraction

  4. a cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh bên bằng 2a hợp vớiđáy 1 góc 60°.Tỷ số là: ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG