Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện . Gọi lần lượt là trung điểm của và . Giao tuyến của hai mặt phẳng và là

Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hai mặt phẳng và có: là điểm chung thứ nhất. là điểm chung thứ hai. Suy ra .

Xét hai mặt phẳng  và  có:

 là điểm chung thứ nhất.

 là điểm chung thứ hai.

Suy ra .

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện có các điểm lần lượt là trọng tâm các tam giác . Đường thẳng song song với mặt phẳng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG