Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện có các cạnh và đôi một vuông góc với nhau; , và . Gọi tương ứng là trung điểm các cạnh . Tính thể tích của khối tứ diện

Cho tứ diện  có các cạnh  và  đôi một vuông góc với nhau;  ,  và . Gọi  tương ứng là trung điểm các cạnh . Tính thể tích  của khối tứ diện  

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tứ diện có các cạnh và đôi một vuông góc với nhau nên . Vì lần lượt là trung điểm nên . Ta có (đvtt).

Tứ diện  có các cạnh  và  đôi một vuông góc với nhau nên .

lần lượt là trung điểm  nên .

Ta có (đvtt).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tỷ số của thể tích khối chóp với thể tích khối chóp là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG